LU XINJIAN

Lu Xinjian

xinjianlu@ymail.com


For any inquiries, please refer to my galleries below:

 

Art Labor Gallery
#411, Bldg 4, 570 Yongjia Lu,
Shanghai 200a031,
China
+86 21 3460 5331
www.artlaborgallery.com

Martin Kemble
m@artlaborgallery.com

Fabien Fryns Fine Art
No.1055 Leman Lake Villas,
Bai Xin Zhuang, Shunyi Road,
101300 Beijing,
China
www.fabienfryns.com

Fabien Fryns
fabien@fabienfryns.com

De Sarthe Gallery
328-D Caochangdi
Chaoyang District
100015, Beijing
China
www.desarthe.com

Nessa Cui
beijing@desarthe.com