LU XINJIAN
 • City DNA / Beijing No.7, 200x400cm, acrylic on canvas, 2016
 • City DNA / Amsterdam Dam, 180x280cm, acrylic on canvas, 2015
 • City DNA / Hollywood, 130x200, acrylic on canvas, 2011
 • City DNA / London, 280x800, acrylic on canvas, 2012
 • City DNA /London No.3, 200x400, acrylic on canvas, 2013
 • City DNA / Los Angeles, 200x400cm, acrylic on canvas, 2011
 • City DNA / Milano, 200x255cm, acrylic on canvas, 2010
 • City DNA / Paris No.4, 200x400cm, acrylic on canvas, 2016
 • City DNA / Pudong, 200x400cm, acrylic on canvas, 2012
 • City DNA / Washington D.C., 200x400cm, acrylic on canvas, 2012
 • City DNA / Wuzhen, 100x500cm, acrylic on canvas, 2012